Služby

Abyste mohli informační a ekonomický systém Helios Orange používat s maximálním komfortem, nabízíme vám promyšlený systém návazných služeb. Jsou vám k dispozici od chvíle, kdy se rozhodnete zakoupit příslušný informační systém, a provází vás i v průběhu jeho zavádění a provozu. Všechny služby jsou velmi snadno dostupné. Každý z partnerů Asseco Solutions a.s.absolvuje proces autorizace tak, abyste měli záruku, že nabídka služeb je vždy v souladu s vysokými standardy společnosti Asseco Solutions a.s..

 

Konzultační služby

Jsou poskytovány již od prvního kontaktu s vámi. Začínají analýzou informačních potřeb vaší společnosti, na jejímž základě je doporučena konfigurace systému. Naši konzultanti jsou připraveni pomoci vám s metodikou zpracování firemních procesů a s nastavením systému s ohledem na firemní procesy. Samozřejmostí je příprava požadovaných výstupů dle potřeb zákazníka a to jak z pohledu obsahu, tak z pohledu designu. V průběhu provozu systému má každý uživatel možnost využít telefonickou či e-mailovou hot-line pro pomoc s řešením problémů souvisejících s provozem systému. Obě tyto služby jsou poskytovány v rámci systémové podpory.

 

Co je systémová podpora ?

Tato služba v sobě zahrnuje průběžný upgrade systému (zaznamenávání změn, zlepšení, zajištění kompatibility se standardní distribuční verzí), legislativní update (odraz zákonných změn do systému) a v neposlední řadě taktéž telefonickou konzultační službu tzv. hotline. Cena této služby se odvíjí od výsledné ceny licence softwaru, který využíváte - je vyčíslena na cca 18% z celkové ceny softwaru včetně dovývojů.

 

Péče o klienty

Spolehlivý a trvalý servis je našimi zákazníky velmi oceňován. Zahrnuje pravidelné informace o novinkách, průběžné konzultace nebo pravidelné aktualizace každého z užívaných modulů.

 

Hardwarové služby

Výběr hardwarového vybavení ponecháváme samozřejmě na vás. Pro hladký chod systému jsme však schopni doporučit vám dodavatele orientované na značková zařízení nebo sami realizovat dodávku na klíč. Zaručujeme vám tak spolehlivý chod systému jako celku.

 

Školení

Probíhá zpravidla při implementaci systému. V případě zájmu, je možné dohodnout školení přímo u zákazníka. V rámci komplexní péče nabízí Asseco Solutions a.s.školení pořádané ve vlastním školícím středisku v Praze.

Více informací najdete na www.helios.eu