Naše služby

Vedení podvojného účetnictví

 • zpracování účetních dokladů
 • informace o stavu pohledávek a závazků
 • příprava podkladů pro DPH a jiná různá hlášení
 • statistické výkazy
 • tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát
 • evidence hmotného i nehmotného majetku

 

Ekonomické poradenství

 • příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěru u banky
 • tvorba Cash-flow a dalších výkazů
 • ekonomické ukazatele společnosti

 

 

Měsíční výkazy dle potřeb klienta

Mzdová agenda - komplexní zpracování mezd

 • zpracování mezd v měsíční, hodinové sazbě
 • zpracování výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • jednání a provádění kontrol PSSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech
 • roční zúčtování daní
 • příprava platebních příkazů pro elektronický platební styk
 • poradenství v oblasti mezd a dovolených

 

 

Daňové poradenství

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

 • zpracování daňového přiznání
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně

Daň z přidané hodnoty

 • zpracování daňového přiznání
 • souhrnná hlášení
 • řešení problematiky DPH při dovozu v rámci EU i mimo

Silniční daň a daň z nemovitosti

 • zpracování daňového přiznání
 • průběžná evidence aut a avíza o platbě záloh
 • průběžná evidence nemovitostí a avíza o platbě záloh

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 • zpracování daňového přiznání

Průběžné aktivní daňové poradenství

Vrácení DPH ze zemí EU

 

 

 

Daňový poradce:

Daňový poradce je osobně zodpovědný nejen za svou práci, ale za práci i svých podřízených. V případě, že vznikne klientovi vadným plněním povinností daňového poradce nebo jeho zaměstnanci škoda, je mu ji daňový poradce povinen nahradit. Toto riziko podnikání daňového poradce je kryto povinným pojištěním, které máme řádně sjednané a placené.