Helios Orange

Naše společnost se zabývá prodejem, instalací a zaváděním informačního systému Helios Orange od společnosti Asseco Solutions a.s. Od roku 1996 jsme certifikovaným partnerem a aktivně se podílíme na vývoji celého systému. Vzhledem k našim zkušenostem z více jak 200 implementací, Vám nabízíme vyzkoušená řešení různých obchodních, výrobních, ekonomických i manažerských požadavků.

Již od svého vzniku v roce 1995 zavádíme informační systémy společnosti Asseco Solutions a.s. Nejprve to byl systém Helios v dosové podobě a od roku 2000 Helios Orange ve verzi pro Windows.

Víme, že informační systém je jednou z nejdůležitějších součástí každé podnikající společnosti a přináší klíčové informace pro její další rozvoj. Musí být spolehlivý a jeho provoz ekonomicky únosný. Proto se snažíme při každém obchodním případu o individuálně propracovanou nabídku produktů a služeb. Vzhledem k našim zkušenostem Vám nabízíme vyzkoušená řešení různých obchodních, výrobních, ekonomických i manažerských procesů. Správným výběrem a kvalitním nasazením informačního systému silně podpoříte rozvoj své firmy na léta dopředu. S našimi systémy získáte nejen včasné a přesné výsledky hospodaření firmy, ale také nástroj k řízení a směrování firmy v dalších letech.